Adeiladu Wylfa Newydd

Diolch am ddangos diddordeb yn y digwyddiad ‘Adeiladu Wylfa Newydd’ 2018.

Nid oes modd cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn mwyach, ond byddwn yn cynnal rhagor o ddigwyddiadau ar gyfer cyflenwyr posibl dros y misoedd nesaf.

Os hoffech chi gael gwybod am y digwyddiadau hyn, anfonwch eich manylion i supplier-event@horizonnuclearpower.com

Gallwch hefyd gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Horizon drwy daro golwg ar ein gwefan.

border image