Adeiladu Wylfa Newydd

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i ddigwyddiad ‘Adeiladu Wylfa Newydd’ Pŵer Niwclear Horizon yn ddiweddar.

Mae’r digwyddiad nawr wedi dod i ben. Ewch i www.horizonnuclearpower.com i gael rhagor o fanylion am y prosiect.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost i supplier-event@horizonnuclearpower.com neu drwy ffonio ein rhif rhadffôn ar 0800 954 9516.

Cyflwyniadau sleidiau'r digwyddiad

Llwytho i lawr

Crynodeb o'r codau / safonau / cymwysterau y bydd angen i'n prosiect eu cael gan ein cadwyn gyflenwi

Llwytho i lawr

Rhestr o'r bobl sydd wedi mynychu

Llwytho i lawr